بازکردن قفل دی وی آر

چگونه پسورد دی وی آر باز می‌شود؟ گاهی بعلت فراموشی  دستگاه دی وی آر به مشکل بر میخوریم بازکردن قفل پسورد دی وی آر توسط نرم افزارهای مخصوص و تکنسین این حرفه انجام میشود 09134097191